Creative Learning Academy | +370 659 68576|info@kangarootest.pl

Kangur Językowy 2024

Kangur Językowy2023-12-21T17:59:12+02:00

Drodzy Kangurzyści!

Wyniki Kangura Językowego i Kangura Przyrodniczego zostały ogłoszone! Jeśli zauważyliście, że w opublikowanych przez nas informacjach są błędy (np. błędne imię, czy nazwisko), możecie poprawić błąd na naszej stronie, logując się na swoje konto Moja Rajestracja i kliknąć „zgłosić błąd”. W przypadku innych uwag, prosimy o informację na adres info@kangarootest.pl. Prosimy o jak najszybsze przekazanie powyższych informacji, nie później niż do 8 maja, gdyż jest to już czas na wysyłkę dyplomów, certyfikatów i pamiątek do szkół. Z poważaniem Akademia Kreatywnego Uczenia się Creative Learning Academy

Drodzy Kangurzyści!

Wyniki Językowych Kangurów 2024 zostały ogłoszone! Można je zobaczyć na stronie kangarootest.pl, logując się na swoje osobiste konto. Jeśli nie widzicie swojego wyniku, poinformujcie nas o tym e-mailem na adres info@kangarootest.pl do 30 kwietnia 2024 r.
Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone dyplomy, a podziękowania za udział w konkursie dostaną ci, którzy spisali się nieco skromniej. Nauczyciele otrzymają certyfikaty realizatora projektu. Dyplomy i pamiątki zostaną wysłane na adres wskazany w Waszym zgłoszeniu.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać śledząc naszą stronę kangarootest.pl oraz konto Creative Learning Academy na Facebooku.

Ćwiczenia przykładowe Kangura Językowego w języku angielskim:

English 1 poziom
English 2 poziom
English 3 poziom
English 4 poziom
English 5 poziom
English answers

Ćwiczenia przykładowe Kangura Językowego w języku niemieckim :

Deutsch I poziom
Deutsch II poziom
Deutsch III poziom
Deutsch IV poziom
Deutsch V poziom
Antworten

Ćwiczenia przykładowe Kangura Językowego w języku francuskim:

Français I poziom
Français II poziom
Français III poziom
Français IV poziom
Français V poziom
Réponses
PRAWIDŁA

PRAWIDŁA „KANGURA JĘZYKOWEGO”

1. Projekt na 2024 rok składa się z programów z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego.

2. Na każdym poziomie uczestnicy otrzymają po 40 pytań (zadań). Na każde pytanie jest proponowanych 5 odpowiedzi i tylko jedna z nich jest poprawna.

Przykład:

I don’t feel like watching a … . I would like to watch something performed by real people.

A) play B) comedy C) romance D) cartoon E) drama

Poprawna odpowiedź – D.

Gdyby trafiły się dwie poprawne odpowiedzi, wystarczy zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź.

3. Poziomy języków obcych są dzielone na zasadach klasowych :

Taki podział proponujemy uczniom, dla których obrany język jest podstawowym językiem obcym i zgodnie ze standardami, jego nauczanie rozpoczyna się w klasie 2 szkoły początkowej.

I poziom – drugi i trzeci rok nauczania (zalecany dla klas III i IV szkół początkowych)

II poziom – czwarty i piąty rok nauczania (zalecany dla klas V i VI szkół podstawowych)

III poziom – szósty i siódmy rok nauczania (zalecany dla klas VII i VIII szkół podstawowych)

IV poziom – ósmy i dziewiąty rok nauczania (zalecany dla klas IX i X szkół średnich/liceów)

V poziom – dziesiąty i jedenasty rok nauczania (zalecany dla klas XI i XII szkół średnich/liceów)

UWAGA: W wypadku, gdyby uczestnik projektu rozpoczął naukę języka w klasie 4, 5, 6 lub innej wyższej, należy kierować się rokiem nauczania języka, nie uwzględniając innych zaleceń. 

4. Skala ocen za odpowiedzi:

Pytania 1-10 – 3 punkty za każdą trafną odpowiedź

Pytania 11-20 – 4 punkty za każdą trafną odpowiedź

Pytania 21-30 – 5 punktów za każdą trafną odpowiedź

Pytania 31-40 – 4 punkty za każdą trafną odpowiedź

Uczniowie, którzy uzyskają od 190 do 192 punktów są uznawani za laureatów Brązowego Kangura. Uczniowie zdobywający od 192 do 194 punktów są uznawani za laureatów Srebrnego Kangura. Uczniowie zdobywający od 194 do 200 punktów zostają uznani za laureatów Złotego Kangura.

5. Już na starcie każdy uczestnik projektu ma 40 punktów zaliczki. A więc, maksymalnie uczestnicy mogą zebrać 200 punktów. Za brak odpowiedzi uczestnik dostaje 0 punktów, za błędną odpowiedź – potrąca się 25% od ogółu punktów.

6. Informacyjną Kartę Uczestnika uczniowie wypełniają przed rozpoczęciem zadania.

7. Uczniowie mają 60 minut na wykonanie zadań.

 

TERMINY WYKONANIA

Projekt wykonywany :           19, 20 marca 2024 r.

Na zgłoszenia czekamy :       do 18 marca 2024 r. (włącznie)

Zadania ogłosimy :                 19 marca o godz. 7.30

Termin wykonania zadań :  do 20 marca do godz. 16.00.

WAŻNE: Zadania można zobaczyć na portalu https://kangarootest.pl w czasie projektu – po wprowadzeniu ID Zgłoszenia. Zachęcamy do uwzględnienia daty ogłoszenia zadań w celu jak najlepszego rozplanowania realizacji projektu w swojej szkole.

 

REJESTRACJA

1. Uczestnik, lub nauczyciel odpowiedzialny w swojej szkole za przebieg projektu rejestruje się na portalu https://kangarootest.pl i wchodzi na swoje konto osobiste przez rubrykę Moja rejestracja

2. Po wejściu na konto można składać zgłoszenia do udziału w projekcie „Kangur Językowy”. Liczba zgłoszeń – nieograniczona.

3. Każde zgłoszenie dostaje unikalne ID Zgłoszenia, które można będzie zobaczyć w koncie osobistym i na ogólnej liście zgłoszeń.

4. Dostaną też Państwo list elektroniczny z wszelką informacją dotyczącą zgłoszenia, ID Zgłoszenia i potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.

5. Wypełnione Zgłoszenia można korygować po wejściu na konto osobiste.

 

OPŁATY KONKURSOWE

Opłata za udział w konkursie jednego uczestnika wynosi 16 PLN.

Odbiorca – Creative Learning Academy, numer konta PL35 1020 4724 0000 3002 0350 0568, PKO Bank Polski, kod BIC: BPKOPLPW.

WAŻNE: W rubryce „Zlecenie płatnicze“ wpisujemy datę i nazwę szkoły.

*W wypadku zwiększenia liczby uczestników prosimy korygować złożone zlecenie i przelewu dokonać w trybie zwyczajnym.

** Jeżeli zajdzie taka potrzeba, prosimy 5% od ogólnej sumy opłat uczestników konkursu skierować na potrzeby administrowania projektu i in (Druk arkuszy zadań, listów pochwalnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursu itp).

 

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

1. Z listy wybieramy:

• nazwę projektu,

2. do wiersza tekstowego wprowadzamy:

• nazwę szkoły,

• liczbę uczestników,

• imię i nazwisko nauczyciela-koordynatora,

• liste imienną wykonawców projektu (w wypadku, gdy rejestruje się kilka projektów),

• pocztę elektroniczną, na którą życzą Państwo otrzymać wyniki,

• datę dokonanego przelewu.

 

INSTRUKCJE WYKONANIA

Kangur Językowy” odbędzie się jednocześnie we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w całym kraju. Zadania wykonywane są pod nadzorem nauczyciela prowadzącego konkurs w danej szkole.

WYKONANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: Wykonawca(y) projektu okazuje uczestnikom ID Zgłoszenia, które pozwoli wykonać zadanie bezpośrednio na komputerze lub telefonie komórkowym (konieczny jest dostęp do Internetu). Przez cały okres projektu zadania wszystkich poziomów będą dostępne na naszej platformie https://kangarootest.org/linguist/ , zadania uczestnicy będą mogli wykonać po wpisaniu ID Zgłoszenia oraz po zakończeniu wypełnienia karty informacyjnej. Podczas wykonania projektu drogą elektroniczną, wersja elektroniczna projektu jest zachowana automatycznie, dlatego uczestnikowi dodatkowo wysyłać nic nie trzeba. W końcu zadań wcisnąwszy przycisk WYSŁAĆ dalej zmieniać odpowiedzi już nie będzie możliwości. Po wykonaniu zadań można bezpiecznie zamknąć okno przeglądarki.

WAŻNE: Wykonując zadanie drogą elektroniczną zawczasu informujcie uczniów o wyznaczonym dla nich poziomach zadań.

NIEELEKTRONICZNE WYKONANIE: Koordynator(rzy) projektu drukują w szkołach niezbędną ilość zadań wraz z Kartami Uczestnika i wręczają ich uczestnikom projektu. Karta Uczestnika (do wydruku) znajduje się na naszym portalu pod adresem https://kangarootest.pl . Przed wydrukowaniem Karty Uczestnika jej część informacyjną można przedtem wypełnić i zaznaczywszy odpowiedzi na karcie wręczyć ją nauczycielowi odpowiedzialnemu za przebieg konkursu. Wysyłać należy tylko Karty Uczestnika. Zeskanowane karty uczestników prosimy przesyłać na adres info@kangarootest.pl (w temacie listu elektronicznego konieczne jest wskazanie nazwy szkoły).

 

WYNIKI I NAGRODY

1. Wyniki, liczba uczestników i suma uzbieranych punktów będą wysłane na wskazane adresy mailowe, będą też widoczne po podłączeniu się do kont osobistych na portalu https://kangarootest.pl .

2. Uczestnicy projektu będą uhonorowani listami pochwalnymi, zwycięzcy – dyplomami i nagrodami, nauczyciele, kierownicy prac – legitymacjami wykonawców projektu.

 

KONTAKTY

Dla dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres info@kangarootest.pl (konsultacje w języku polskim i w języku angielskim) lub telefonicznie +370 659 68576 (konsultacje w języku polskim).

Nasi międzynarodowi konsultanci udzielają również porad telefonicznie +370 643 98 181 (w języku angielskim).

 

Za dalszym tokiem projektu można śledzić na https://kangarootest.pl.

Życzymy powiedzenia!

Organizatorzy projektu

 

PRAWIDŁA (wersja PDF)
Przejdź do góry